A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

Abdulsalam, Abdulla 758, 762, 830
Abhilash, S R 896, 898, 946
Abir, Raktim 764, 774
Acharya, R 920
Adamczweski, J 890
Adhikari, P S 880
Adhya, Souvik Priyam 844
Aditya, K 430
Agarwal, Avinash 440, 514, 538, 540
Aggarwal, Bharti 882
Aggarwal, M M 798
Aggarwal, Sanjeev Kumar 972
Agrawal, H M 466
Ahamd, Shafiq 802
Ahammad, Z 860
Ahmad, A 842
Ahmad, M Ayaz 802
Ahmad, N 816
Ahmad, Shakeel 842
Ahmad, Tauseef 514, 516, 538, 540
Ahmad, Tufail 852
Ahmed, M W 103
Alam, M Rafi 662
Ali, R 390
Ali, Rahbar 418, 434
Ali, Sabir 514, 516, 538, 540
Alonso, C E 45
Amro, H 218
Anders, M R 86
Andreoiu, C 294
Ansari, M Afzal 390, 418, 434
Appannababu, S 518, 552
Arias, J M 45
Arumugam, P 214, 284, 334, 604, 630
Ashish, T 256, 384
Assie, M 111
Athar, M Sajjad 658, 662
Aumann, T 582
Aumann, Thomas 568

Babu, B R S 454
Babu, Victor A 474
Bajirao, S R 864
Bala, I 946
Bala, Indu 282, 418, 570
Balasubramaniam, M 300, 484, 486
Ball, Gordon C 73
Bandhopadhyay, T 494
Banerjee, D 186, 962
Banerjee, K 420, 422, 438, 494, 526, 864, 868, 876, 930
Banerjee, P 216
Banerjee, Polash 276
Banerjee, S R 188, 410, 420, 868, 872, 962
Banerjee, Sudhee R 14
Banerjee, Sunanda 882
Banik, Sarmistha 162
Bansal, Manie 524
Bansal, N 286
Bansal, Rajni 694, 718, 720
Bansal, Rubina 698, 722, 724
Banu, A 103
Barua, P 498
Basu, K 944, 946
Basu, P 492
Basu, S K 186
Batra, Meenakshi 648
Beaumel, D 111
Beceiro, S 568, 582
Behera, B 200, 638
Behera, B R 400, 428, 454, 532, 534
Behera, Nirbhay Kumar 818
Behera, P K 878
Behera, S P 190, 512
Behkami, A N 238
Behling, R S 155, 580
Bender, P 294
Benzoni, G 218
Berjillos, R 111
Beula, J M 348
Bhaduri, Partha Pratim 848, 972
Bhaghyesh, A 750, 752
Bhagwat, A 204
Bhagwat, P V 456, 900
Bhagyesh, 646, 678
Bhalerao, Rajeev S 760
Bhardwaj, H D 452
Bharti, Arun 232, 240, 242, 320
Bhaskar, P 954
Bhat, Arvind 242
Bhat, G 288
Bhat, G H 266, 268
Bhat, Ramesh 242
Bhati, A K 286
Bhatt, Pallavi 234, 674, 786
Bhattacharjee, Buddhadeb 536
Bhattacharjee, R 336
Bhattacharjee, S S 336, 338, 946
Bhattacharjee, T 186, 208, 244, 962
Bhattacharya, A 682, 684
Bhattacharya, C 420, 422, 438, 494, 526, 864, 930
Bhattacharya, Debjani 788
Bhattacharya, P 366, 966
Bhattacharya, Rupayan 340
Bhattacharya, S 212, 420, 422, 438, 494, 526, 864, 930
Bhattacharyya, A 688
Bhattacharyya, S 186, 208, 244, 344, 404, 950
Bhattacherjee, R 338
Bhoraskar, V N 464, 566, 928
Bhowmick, B 688
Bhowmik, R K 192, 286, 368, 418, 434, 460
Bhowmik, R P 390
Bhuia, U 950
Bhuyan, M 198, 200, 608
Bihari, Chhail 248, 370
Bishnoi, S 880
Bisht, Shuchi 624, 814
Bisoi, A 208, 244
Bisoi, Abhijit 212, 302, 902, 904, 906
Biswas (Ghosh), Soma 788
Biswas, D C 220, 222, 298, 360, 392, 402, 414, 448, 458, 552, 574, 892
Biswas, M 422, 494, 526
Bonaccorso, Angela 594
Boretzky, K 568, 582
Bracco, A 218
Bringel, P 218
Buntain, J 103
Button, J 86

Camera, F 218
Carpenter, M P 218
Carroll, J J 288
Chakrabarti, B 682, 684
Chakrabarti, R 336
Chakrabarty, D R 184, 190, 512, 874
Chakraborty, A 126, 210, 294, 368
Chakraborty, P S 878
Chakraborty, Partha S 878
Chakraborty, Purnendu 118
Chakraborty, S 216, 366, 368, 636, 964, 966
Chakraborty, Saikat 276
Chakraborty, Santosh 568
Chakravarty, Punya 906
Chand, F 664
Chanda, S 344
Chandra, A 682, 684
Chandra, Krishna 234, 674, 786
Chandra, R 194
Chandrashekar, D 564
Chandratre, V B 954
Changra, Anuj 842
Chatterjee, A 344, 396, 402, 404, 414, 468, 480, 654, 754, 862, 900
Chatterjee, B K 948
Chatterjee, R 592, 596
Chatterjee, S 216, 964, 966
Chattopadhyay, S 208, 244, 288, 310, 312, 860, 878
Chattopadhyay, Subhasis 176, 848, 972
Chattopadhyay, Sukalyan 794
Chaturvedi, K 194
Chaturvedi, L 258, 276, 336, 338
Chaubey, A K 440, 514, 516, 538, 540
Chaudhari, A T 942
Chaudhuri, G 744, 746, 748
Chauhan, Deeksha 576, 666
Chauhan, Nisha 556, 558
Chavan, P B 460, 890
Chhillar, Sumit 920
Cho, M -H 408
Chopra, Sahila 524
Choudhary, D 224
Choudhury, Deepika 258
Choudhury, R K 298, 416
Choudry, S N 210
Chouhan, Nishant Singh 866, 968, 970
Chowdhury, A 186, 962
Chowdhury, Aminul Islam 840
Chowdhury, P 218
Clark, R M 218
Collaboration, PICASSO 602
Crasta, Rita 456
Crider, B P 126, 210, 294
Cross, D 294
Crowell, A C 103
Czok, U 382

Dahiya, Harleen 712, 714
Dam, B 876
Danu, L S 220, 298, 392, 414, 552, 574
Dar, Parvaiz 262
Dar, W A 266
Das Gupta, S 744, 746
Das, Anirban 924
Das, Chapala 610
Das, Debasish 37
Das, J J 390
Das, M 918, 960
Das, Mala 602
Das, P 186, 876, 884, 886, 950, 962
Das, S K 186, 434, 876, 962
Das, Soumik 356
Das, Swapan 652
Dasgupta, S 186, 344, 950
Datar, V M 184, 190, 512, 874
Datta Pramanik, U 366, 368, 582, 964, 966
Datta Pramanik, Ushasi 568
Datta, P 288, 310, 312
De, A 188, 410, 876
Deb, Argha 788
Deepa, S 252, 254, 256, 384
Deepa, S J 928
Demand, G 294
Deo, A Y 222
Desai, C A 902
Desai, V V 392, 448, 458, 552, 574
Deshmukh, N N 552
Devi, Rani 262, 324, 326
Devi, Vidya 372, 374, 376
Devlani, Nayneshkumar 660, 668
Dey, A 420, 422, 494, 526, 864, 878
Dey, Aparajita 438
Dey, Balaram 868, 872
Dey, Madhusudan 912
Dhal, A 282, 336
Dhara, Partha 916
Dharani, M 430, 584
Dhiman, S K 248, 370, 614, 616
Dhiman, Shashi K 626
Dhole, S D 464, 566
Diaz-Torres, A 404
Dokania, Neha 406, 874
Donthi, R 212, 288, 360, 890
Dubey, A K 860
Dubey, Anand K 132
Dubey, S 552
Dudhat, Rajeshkumar 736, 754
Duenas, J A 111
Dunne, Gerald 21
Dutt-Mazumder, Abhee K 844
Dutt-Mazumder, Abhee Kanti 846
Dutt, Ishwar 470
Dutt, Sunil 440
Dutta Gupta, A 876
Dutta, A 944, 950
Dutta, Dipanwita 796, 924
Dutta, Juhi 904
Dutta, M 878

Ekawa, H 468
Engelhardt, C 218

Fallon, P 218
Farahmand, M R 238
Fenker, B 155, 580
Ferreira, L S 214
Fortunato, L, 45
Freer, Martin 3
Fujioka, H 468
Fulton, B R 76

Gambhir, Y K 202, 204, 612
Ganai, P A 266, 268
Gangadeb, Anil 236
Gangopadhyay, G 208, 244, 600, 688
Ganguly, Avijit Kumar 622
Ganguly, S 216, 368, 438
Ganguly, Sourav 276
Garg, R 368, 890
Garg, Ritika 224, 498
Garg, U 336, 360
Garnsworthy, A B 294
Garrett, P E 210, 294
Gautam, Sakshi 708, 726, 728, 730, 1002
Gayatri, 224
Gehlot, J 284, 428, 454, 460, 532, 896
Gerl, J 168
Ghorui, S K 246, 362, 986
Ghosh, Dipak 788
Ghosh, S 878
Ghosh, Sabyasachi 776, 780
Ghosh, Sanjay K 840
Ghosh, T K 420, 422, 438, 526, 864, 930
Ghugre, S S 212, 336, 338, 944, 946
Girija, K K 230
Godre, S S 556, 558, 560, 562, 736, 754
Goel, Alpana 260, 364
Gohil, M 420, 422, 494, 526, 864, 930
Gohil, M R 438
Golda, K S 390, 434, 478, 514, 532, 898
Gonchar, M 54
Gore, J A 900
Gorelik, M L 86
Goswami, A 208, 244, 298, 310, 312, 360, 408, 456, 464, 542, 566, 876
Goswami, Ankita 672
Goswami, Ranjana 274
Goswamy, J 192
Gothe, D A 284, 460
Gowrishankar, R 330, 332
Goyal, S 368, 400, 428, 534
Goyal, Savi 498
Goyal, Sneh Lata 462
Guin, R 186, 434, 876, 962
Guleria, Neelam 626
Gupta, D K 248, 354, 370
Gupta, J B 226, 228, 290, 292, 322, 374
Gupta, Jai Prakash 234, 674, 786
Gupta, K K 248, 354, 370
Gupta, Lalit K 234, 674, 786
Gupta, M 204
Gupta, Neha 604, 630
Gupta, Pramila 716
Gupta, Raj K 426, 510, 524, 550
Gupta, Ramni 832
Gupta, Renu 790
Gupta, Sunita 452, 570
Gupta, Unnati 432, 452
Gupta, Y K 392, 402, 414, 448, 458, 552, 574, 892, 996

Hackman, G 294
Hadinia, B 294
Hagemann, G B 218
Haider, Huma 658
Haider, W 202, 450, 612
Haldar, Prabir Kumar 820, 822
Hansen, C R 218
Haque, Md Rihan 834
Haridas, Pai 224
Hasan, Z 378, 386
Hazra, Suparna 906
Hemalatha, M 222
Herskind, B 218
Hicks, S F 126
Hothi, Navjot 624, 814
Hristov, P 956
Hubel, H 218

Ichikawa, Y 468
Ikram, M 278, 280, 352
Ikram, Mohammad 618
Iliadis, C 77, 103
Imran, M 280
Inkar, A L 448, 892

Jadav, S K 258
Jadhav, Manoj 908
Jadhav, S 288, 360, 890
Jain, A K 214, 224, 258, 260, 276, 306, 364
Jain, Anupriya 676, 702
Jain, Arun K 412, 414
Jain, Deepika 502, 504
Jain, H C 258, 288, 360
Jain, R K 528, 686
Jain, Sudhir R 196, 412
Jaiswal, Amaresh 760
Jaiswal, Manoj Kumar 622, 968, 970
Jamil, Umme 764, 774
Jangale, R V 892
Janssens, R V F 218, 338
Jayahar Devadhason, D R 346
Jena, Kamalakanta 330, 332
Jena, S 798
Jena, Satyajit 778, 818
Jesna Ramadas, T K 508
Jha, Nandan 196
Jha, V 169, 572, 654, 754
Jhingan, A 400, 428, 454, 460, 532, 534
Jhingan, Akhil 138
John, B V 392, 414, 448, 458, 552, 574
John, Bency 220, 888
Joseph, Antony 230, 544
Joshi, B N 220, 392, 412, 414, 448, 458, 552, 574
Joshi, P K 220, 298, 360

Kabiraj, D 896, 898, 946
Kailas, S 256, 392, 396, 398, 400, 402, 404, 428, 454, 468, 478, 480, 518, 572, 574, 654, 754, 898, 900
Kakade, Uttam 854
Kalkal, S 534
Kanjilal, Debasmita 976
Kansal, Archna 674, 786
Kapoor, S S 436
Kar, Soumen 922
Karamian, S 288
Karthikraj, C 484, 486
Kashyap, V K S 932, 934, 936, 938, 940
Katoch, Vikas 226, 228
Katyan, N 874
Kaur, Daljeet 690
Kaur, G 532
Kaur, Gurvinder 502, 550
Kaur, Harjeet 272
Kaur, J 192
Kaur, Jasmeet 286
Kaur, Kawalpreet 260
Kaur, Lovejot 726
Kaur, M 532, 534
Kaur, Mandeep 708, 710
Kaur, Maninder 284, 400, 428, 460
Kaur, Manpreet 426
Kaur, N 286
Kaur, Navneet 276
Kaur, Sukhjit 740, 742
Kaur, Varinderjit 710
Kaushik, M 264, 586
Kelley, J H 103
Kersting, L J 126
Ketelhut, S 294
Khan, Abdur Rahim 850
Khan, S A 954
Khan, Z A 576, 666
Khandai, P K 768, 828
Kharab, Rajesh 588
Khatib, A Al- 218
Khemchandani, K P 714
Khoo, T L 218
Khosa, S 262
Khosa, S K 242, 250, 324, 326
Kim, E A 408
Kim, G 408
Kim, K S 408
Kinage, L A 220, 298
Koster, U 402
Kota, V K B 4, 206
Krishan, Gopal 324
Krishichayan, 86, 338
Krishnani, P D 542
Krzemien, Wojciech 424
Kujur, R 512
Kulkarni, S G 564, 900
Kulp, W D 210
Kumar Raju, M 336, 338
Kumar, A 210, 294, 392, 428, 532, 574
Kumar, A K Rhine 284
Kumar, Abhinav 396
Kumar, Ajay 126, 276, 670
Kumar, Amit 232, 240, 394
Kumar, Anil 234, 674, 786
Kumar, Ashavani 790
Kumar, Ashok 276, 528, 686
Kumar, Chandan 498
Kumar, D 664
Kumar, G Anil 258
Kumar, Harish 390, 418, 434
Kumar, Kamal 514, 516, 538, 540
Kumar, Manish 942
Kumar, Mukesh 922
Kumar, Narinder 712
Kumar, Naveen 224
Kumar, Pradeep 314
Kumar, R 192, 286, 418, 432, 498, 570, 664
Kumar, Raj 502, 504, 506, 520, 522
Kumar, Rajesh 228, 322, 498, 922, 984
Kumar, Rajiv 482, 590
Kumar, Rakesh 434, 452, 514
Kumar, Ravinder 594
Kumar, Rawan 324
Kumar, S 192, 288, 358, 360, 368, 378
Kumar, S Santhosh 474
Kumar, Sarvesh 952
Kumar, Suneel 676, 698, 702, 704, 710, 718, 720, 722, 724
Kumar, Suresh 190, 224, 258, 276, 380, 512, 874
Kumar, V 224, 286, 378, 386
Kumar, Vineet 758, 762, 830
Kumar, Vinod 380
Kumawat, H 468, 572, 654
Kundu, S 420, 422, 438, 494, 526, 864, 930
Kunhikrishnan, P V 544
Kurz, N 890

Lahiri, Anirban 806
Lahiri, Chirashree 600
Lalwani, Kavita 620, 1000
Lauritsen, T 218
Laveen, P V 454
Laxhminarayan, S 276
Le Bleis, T 582
Leach, K 294
Lee, M W 408
Litz, M S 288
Lohiya, Daksh 386
Lugaro, M 103
Lui, Y -W 86
Luke, C J 126

Madhavan, N 284, 336, 338, 428, 454, 460, 532
Madhusudan, K 384
Maglione, E 214
Mahadevan, S 430, 584
Mahajan, Gulshan 614, 616
Mahapatra, S 732
Mahapatro, S 308
Mahata, K 60, 396, 398, 448, 458, 478, 480, 518, 554, 862, 900
Mail, P 782
Maity, Pintu 916
Majethiya, Ajay 700
Majumdar, H 492
Majumder, Sarbani 632, 838
Mali, P 784
Mali, Provash 824
Malik, S S 272
Mallik, C 878
Mallik, S 744, 746, 748
Mandal, A 498, 922, 952
Mandal, Mahatsab 810
Mandal, Ranjita 928
Mandal, S 224, 366, 368, 498, 532, 534, 890, 922
Manna, Sanjib Kumar 820, 822
Martel, I 111, 396
Matharu, Jagjit Singh 372
Mathimalar, S 874
Mathre, A 564
Maurya, K 296
Mazumdar, I 284, 334, 460
Mazumder, Rakesh 772
McDonough, P J 126
McEllistrem, M T 126, 210, 294
Meena, J K 420, 422, 438, 494, 526, 864, 930
Mehlman, M 155, 580
Mehrotra, I 296, 316
Mehta, D 192, 288, 896
Melconian, Dan 155, 580
Mengoni, D 111
Mirgule, E T 190, 392, 512, 574
Mishra, Aditya Nath 772
Mishra, G 190, 512, 874
Mishra, S 874
Mishra, Satrujit 610
Mitra, A 184, 190, 512
Mitra, Sukanya 780
Mitra, Vramori 910
Mittal, H M 304, 306, 376
Mittal, V K 898
Mohamed Aslam, P 508, 548
Mohammadi, S 238
Mohanto, G 284, 428, 460
Mohanty, A K 456, 566, 882, 932, 940
Mohanty, Payal 1004
Mohanty, S 956
Mondal, Arindam 788
Mondal, Debasish 870
Mondal, Mitali 788
Mondal, P K 918, 948, 960
Monteiro, A P 750, 752
Monteiro, Antony P 646, 678
Morker, M R 560, 562
Moskal, Pawel 424
Muhuri, S 836, 954
Mukerji, Sadhana 542, 566
Mukherjee, B 368
Mukherjee, G 208, 224, 244, 344, 360, 420, 422, 438, 494, 526, 864, 872, 930
Mukherjee, P 368
Mukherjee, S 392, 416, 552, 574
Mukhopadhay, S 874
Mukhopadhyay, A 782, 784
Mukhopadhyay, Amitabha 824
Mukhopadhyay, P 186
Mukhopadhyay, P K 862, 882
Mukhopadhyay, S 188, 210, 220, 222, 298, 338, 392, 420, 448, 458, 552, 574, 868, 872, 954, 962
Mukul, I 428
Mukul, Ish 284, 334, 460
Mulik, V 542
Mulik, V K 464, 566
Murali, S 876, 950
Muralithar, S 192, 276, 282, 336, 338, 368, 390, 434, 946
Muralither, S 418
Murthy, G S N 860
Mustafa, Munshi G 764
Mustafa, Munshi Golam 29, 774, 840
Musthafa, M M 508, 548
Mynk, M G 210

Nag, S 208, 244, 310, 312, 360, 366
Nag, Somnath 218, 220, 356
Nagae, T 74, 468
Naidu, B S 212, 220, 224, 258, 288, 360, 890
Naik, H 408, 456, 464, 542, 564, 566
Naik, Y 564
Naik, Z 246, 288, 360
Naimuddin, Md 690
Nanal, V 190, 212, 216, 344, 360, 404, 406, 512
Nanal, V S 874
Nandan, Hemwati 606
Nandi, Arindam 224
Nandi, B K 798
Nandi, Basanta Kumar 772, 818
Nandi, C 864
Nandy, Maitreyee 462, 910
Narayan, S R 954
Naseef, M P N 390
Nasim, Md 812
Nath, S 284, 428, 454, 460, 532, 958
Navin, A 404
Nayak, B K 518
Nayak, B K 220, 392, 398, 416, 448, 458, 528, 552, 574, 870
Nayak, Jajati K 804
Nayak, R C 328
Nayak, T K 798, 836, 954
Nayak, Tapan Kumar 818
Neelam, 628
Negi, D 282, 368
Negi, Dinesh 380
Netrakanti, P K 926
Nilakanthan, V K 750, 752
Niranjani, S 270
Niyti, 510
Nuesser-Neffgen, A 218

Ojha, S 896
Orce, J N 210
Oswal, M 400

Pachouri, Dipti 450, 612
Pai, H 186, 344, 420, 422, 438, 494, 526, 872, 930, 962, 980
Paira, Ramakrushna 442, 444
Pakrashi, Ankita 824
Pal, G 864
Pal, Ritu 692
Pal, S 420, 460, 962
Pal, Santanu 472
Pal, Subrata 760
Pal, Surajit 188, 868, 872
Pal, U K 654
Palit, R 192, 208, 212, 216, 220, 222, 224, 244, 258, 282, 288, 310, 312, 338, 344, 360, 366, 404, 518, 890
Palshetkar, C 406, 480
Palshetkar, C S 396, 990
Panda, P K 608
Panda, Pramila 610
Panda, R N 530
Pandey, Bhawna 466
Pandey, H C 466
Pandey, R 420, 422, 438, 494, 526, 864, 930
Pandit, D 420, 962
Pandit, Deepak 188, 868, 872, 874
Pandit, S K 344, 396, 480, 518, 572, 900
Pandya, J N 696
Pant, L M 146, 926, 932, 934, 936, 938, 940, 942
Parihari, A 398, 518, 862
Parkar, V V 111, 396, 404, 406, 416, 572, 900
Parmar, Arpit 680, 706
Patel, Bhavin 656, 680
Patel, D 392, 416, 518, 552, 574
Patel, S B 222
Patel, T 880
Pathak, Ramji 856, 1008
Patial, Monika 214, 260
Patra, Anamika 910
Patra, B K 854
Patra, Binoy Krishna 808
Patra, S K 198, 200, 246, 352, 362, 488, 490, 530, 608, 618
Pattanayak, S K 878
Paul, Biswarup 794
Peters, E E 126, 210, 294
Pfeiffer, B 382
Pillay, R G 216, 360, 404, 406, 874
Pithawa, C K 882
Pithawa, C K 862
Polley, A 878
Pore, J 294
Pose, M S 874
Prabhakara Rao, Y P 954
Pradhan, M 216
Prados-Est\'{e}vez, F M 210, 294
Prados-Estevez, F M 126
Praharaj, C R 192, 246, 362
Prajapati, G 220, 392, 422, 448, 574
Prajapati, G K 414, 458, 552
Prajapati, P 392, 552, 574
Prajapati, P M 456, 464, 566, 992
Prakash, A 860
Pramanik, Dibyadyuti 212, 904, 906
Prasad, A 890
Prasad, E 454, 532, 534, 958
Prasad, R 432, 452, 508, 548, 570
Prashanth, P N 220, 298
Preetha, P 474
Prema, P 430
Priyanka, B 342, 546
Pujahari, Prabhat 1006
Pujari, P K 392, 394, 574, 920
Puri, Rajeev K 676, 692, 694, 708, 722, 724, 726, 728, 730, 740, 742

Radhakrishna, A P 646, 678
Rafi, Syed 202
Ragnarsson, I 218
Rahaman, A 368, 582, 964, 966
Rahaman, R 366
Rai, A K 696, 754
Rai, Ajay Kumar 660, 668, 736
Raina, P K 194, 356, 362
Rajbanshi, S 208, 244
Rajbanshi, Subhendu 212
Rajeswari, N S 484
Rajneesh, 224
Raju, M K 282
Rakesh, Kumar 390
Raktim, Abir 840
Ram, Daya 250, 326
Ramachandran, G 634, 738
Ramachandran, K 398, 404, 414, 480
Ramamurthy, V S 436, 460
Rana, T K 420, 422, 438, 494, 526, 864, 930
Rand, E 294
Rani, Devi 250
Ranjan, Akhilesh 606
Rao, P V M 338
Rashid, M H 434
Rasid, Md H 950
Rasool, Mir Hashim 802
Rath, P K 194, 356, 362, 398, 416, 518, 862, 994
Rathee, D 798
Rather, Niyaz 310, 312
Rathi, Sarla 554
Raut, R 103, 336, 338, 944, 946
Ray, A 410, 876, 884, 886
Ray, I 368
Ray, J 366, 368, 966
Ray, M 966
Ray, Rajarshi 840
Ray, Sudatta 212, 904, 906
Razavi, R 238
Rehmann, Anisur 498
Reja, A 950
Rejeena Rani, Y 954
Rejmund, M 404
Rengaiyan, R 474
Reza, A 876
Rhine Kumar, A K 334
Rizvi, I A 440, 514, 516, 538, 540
Rodrigues, G 952
Roshlin Sheeba Rani, D R 350
Rout, P C 190, 396, 404, 406, 512
Routray, T R 200, 638
Roy, A 284, 460
Roy, Amitava 912, 916
Roy, B J 468, 654, 754
Roy, M 366, 368
Roy, N 878
Roy, P 422, 526, 864, 930
Roy, Pradip 810
Roy, Pradip K 844
Roy, Pranab Singha 916
Roy, Pratap 420
Roy, S 864
Roy, Santosh 310, 312
Roy, Subinit 492, 496
Rusev, G 103

Sabharwal, T P 942
Sadhukhan, J 428, 460
Sadhukhan, Jhilam 472
Sadiq, Saiqa 326
Saha Sarkar, M 208, 212, 244, 302, 902, 904, 906
Saha, Archisman 904
Saha, Prosenjit 822
Saha, R 864
Saha, S 208, 212, 216, 220, 222, 224, 244, 258, 282, 288, 310, 312, 338, 344, 360, 360, 410, 890, 950
Saha, Subrata 876
Sahoo, B 636
Sahoo, Damodar 894
Sahoo, Nihar Ranjan 766
Sahoo, Raghunath 772
Sahoo, S 636
Sahu, B B 198, 246
Sahu, B K 530
Sahu, Basudeb 442, 444, 584
Sahu, R 206
Sainath, M 258
Saini, J 954
Saini, J, 860
Saini, Than Singh 234, 674, 786
Sanchez-Benitez, A M 111
Sandal, Rohit 454, 532, 534
Sandhu, Kirandeep 500
Sanjeev, Ganesh 456
Santhosh, K P 314, 342, 544, 546
Santra, S 392, 398, 406, 416, 428, 518, 574, 862
Saran, P K 462
Saraswat, Kapil 640, 866, 968, 970
Sarkar, P K 462
Sarkar, R 948
Sarkar, S 212, 302
Sarkar, Sourav 776, 780
Sarkar, Sreemoyee 846
Sarma, P R 914
Satheesh, B 508, 548
Sathik, N P M 418
Satpathy, L 328
Sawant, Siddhesh 650
Sawant, Y 404
Sawhney, Gudveen 506, 978
Saxena, A 392, 400, 414, 428, 436, 478, 532, 534, 574, 898
Saxena, G 264, 586
Saxena, M 368
Saxena, Mansi 498, 922
Schaffner, H 890
Scheidenberger, C 382
Schenke, Bjoern 770
Schewengner, R 103
Sehgal, R 938
Sehgal, Raman 924, 926
Sehgal, S T 932, 934, 938, 940
Selvakumar, K 368
Selvam, V 346, 348, 350
Sen, Supriti 906
Sengupta, D 928
Serot, O 402
Seth, S 960
Seth, Susnata 602
Sethi, J 208, 212, 216, 220, 222, 224, 244, 258, 282, 288, 338, 360, 890
Sett, P 768, 826, 828
Shah, Manan 656, 706
Shaikh, Md Moin 496
Shamlath, A 454
Shanmugam, G 270
Sharma, Aparna 354
Sharma, Arun 232, 240
Sharma, B K 200
Sharma, Bhanu 792
Sharma, Chetan 320
Sharma, H P 216, 876
Sharma, Hari Prakash 276
Sharma, M K 432, 452
Sharma, Mahesh K 488, 490
Sharma, Manoj K 426, 500, 502, 504, 506, 520, 524, 550, 570
Sharma, Neetika 714
Sharma, Neha 304, 306
Sharma, P 532
Sharma, Rohni 832
Sharma, S 226, 228, 322
Sharma, V R 286
Sharma, Vijay R 432, 452, 570
Sharma, Vivek 640, 642, 866, 968, 970
Shastry, C S 430, 584
Sheikh, J 288
Sheikh, J A 266, 268
Shidling, P D 155, 580
Shilpashree, S P 634
Shivashankar, B S 456, 464, 542
Shlomo, S 86
Shoor, B 878
Shrivastava, A 396, 404, 406, 480, 512, 900
Shubhchintak, 596, 628
Shukla, M 880
Shukla, Prashant 758, 762, 768, 826, 828, 830
Shyam, R 592
Shyam, Radhey 626
Sigillito, A 126
Sihotra, S 94, 192, 288, 358
Sikdar, A K 876, 884, 886
Sim, I Ruiz 662
Simo, I Ruiz 658
Singaraju, R N 860
Singh, A K 208, 218, 244, 360, 366, 368
Singh, Abhishek 912
Singh, Arvind 862, 882
Singh, B 294
Singh, B P 452
Singh, B K 686, 860
Singh, B P 432, 508, 548, 570
Singh, Balraj 298
Singh, BirBikram 550
Singh, D 264, 282, 390, 418, 434, 586
Singh, Devendra P 432, 452, 570
Singh, G 782, 784
Singh, H 532
Singh, K 192
Singh, K P 400, 428
Singh, Lakhwinder 640, 642, 866
Singh, M 248, 354, 370
Singh, Manjeet 476
Singh, Manoj Kumar 640, 642, 856, 866, 1008
Singh, Minita 576, 666
Singh, N 192
Singh, N L 518
Singh, N L 398, 406, 528
Singh, P 258, 368
Singh, Pardeep 272, 482, 590
Singh, Purnima 982
Singh, Pushpendra P 432, 452, 570
Singh, R 890
Singh, R P 192, 258, 276, 282, 336, 338, 368, 390, 418, 434, 946
Singh, Rahul 1010
Singh, S K 198, 200, 308, 608
Singh, Shailesh K 352
Singh, Sukhjeet 258
Singh, Suram 320
Singh, V 192, 358, 532, 534, 768, 874
Singh, Varinderjit 400, 428, 454, 460
Singh, Venktesh 640, 642, 856, 866, 968, 970, 998, 1008
Singh, Yuvraj 248, 354, 370
Singhal, Vikas 972
Sinha, A 880
Sinha, A K 66, 212, 336, 338, 460, 944, 946
Sinha, Mandira 492
Sirisha, S N L 734
Sirsi, Swarnamala 634
Sisodia, H 286
Sivashankar, B S 566
Siwal, D 400, 534
Siwal, Davinder 498, 890
Skurzok, Magdalena 424
Sletten, G 218
Smith, G 338
Sodaye, S 394, 448, 458
Solanki, Dronika 800
Soma, Arun Kumar 642
Soma, Arun Kumar 640, 998
Sonali, Bhatnagar 734
Sood, Aman D 692
Sood, P C 330, 332
Srivastava, A 344
Srivastava, Dinesh K 764, 774
Srivastava, P C 224, 316, 318, 360
Srivastava, V 420, 438, 864, 930
Stave, S C 103
Subrahmanyam, V S 640, 642, 866
Subrahmanyam, Vajapeyjula Srinivasa 968, 970
Sudarshan, K 394
Sudhakar, S 270
Sugathan, P 138, 284, 400, 534
Sugeeth, S 254
Suman, S K 922
Sun, Yang 268
Surayanarayana, S V 464
Suryanarayana, S V 408, 456, 542, 566

Takahashi, T 468
Talukdar, Rupalim 536
Tandel, S K 222
Tapader, Srijita 904
Tardiff, E 294
Tariq, Mohammad 850
Tawade, N S 564
Teryaev, Oleg 712
Thakkar, Kaushal 700
Thakur, Lata 808
Thakur, S 344
Thakur, Shital 406
Thomas, R G 926, 932, 934, 936, 938, 940
Thomas, Sujith 738
Tivedi, Hardik P 674
Tiwari, A K 944
Tonchev, A P 103
Topkar, Anita 862, 882
Tornow, W 103
Torres, A Martinez 714
Trevadi, T 310, 312
Tribedi, L C 902
Tribedy, Prithwish 770
Tripathi, R 394, 418
Tripathy, S K 200, 638
Trivedi, Hardik P 234, 786
Trivedi, T 208, 220, 224, 244, 258, 282, 288, 360

Uma, VS 364
Unnikrishnan, M S 342, 546
Upadhyay, Alka 648
Urin, M H 86
Usmani, A A 278, 280

Vacas, M J Vicente 662
Vanhoy, J R 126
Varier, K M 454, 532
Varma, Raghava 908
Varshney, A K 248, 354, 370
Varughese, T 428, 460
Venkataramaniah, K 252, 254, 256, 382, 384
Venkataraya, 738
Venugopalan, Raju 770
Verma, Dalip Singh 446
Verma, Preeti 242, 320
Verma, S 224, 532
Verma, Sanjeev 690
Verma, Sonia 324
Vibhuti, Yadav 734
Vijay Sai, K 252, 254, 256, 382, 384
Vijaya Kumar, K B 750, 752
Vijayakumar, K B 646, 678
Vijayaraghavan, K R 300
Vinas, X 200
Vinayak, Karan Singh 698, 704
Vind, R P 414, 448, 458, 892
Vinodkumar, A M 454, 532, 896
Vinodkumar, P C 656, 680, 700, 706
Vitturi, A 45
Viyogi, Y P 860, 914
Von Oertzen, W 300

Walker, P M 288
Wang, Z 294
War, Tariq 262
Wollersheim, H J 286, 890
Wong, Henry Tsz-king 640, 866, 998
Wood, J L 210, 294

Yadav, Abhishek 432, 452, 570, 988
Yadav, C 932, 934, 938, 940
Yang, Liang 53
Yates, S W 126, 210, 294
Yogi, B K 336
Youngblood, D H 86